Hàm INT Trong Excel: Cách Sử Dụng Hàm INT, Có Ví Dụ Cụ Thể

Rate this post

Khi sử dụng Excel, trong một số trường hợp bạn sẽ cần lấy phần số nguyên để thuận tiện cho việc tính toán và sử dụng. Office Whyvn sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách sử dụng hàm INT trong bài viết sau nhé.

Bài hướng dẫn được thực hiện trên Laptop với phiên bản Excel 2016, ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện trên các phiên bản Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 với thao tác tương tự.

1. Hàm INT là gì?

Hàm INT là một hàm dùng để lấy giá trị phần nguyên của số đồng thời cũng làm tròn đến số nguyên gần với đó nhất. Hàm này thường được sử dụng để xử lý các kết quả của phép chia trong Excel.

2. Công thức hàm INT

Công thức:

=INT(Number)

Trong đó: Number ở đây có thể là

  • Một giá trị cụ thể. Ví dụ: 9.6 hay 7.2
  • Một ô trong Excel. Ví dụ: A7, D3
  • Một phép chia: 9/4 hay D3/C1

3. Một số ví dụ về hàm INT

Ví dụ hàm INT lấy phần nguyên

Một giá trị cụ thể.

Ví dụ bạn cần lấy giá trị phần nguyên của số 7.4 bạn hãy tiến hành nhập công thức =INT(7.4) và nhấn Enter.

Ngay lúc này kết quả sẽ trả về số nguyên cho bạn là 7.

Một ô trong Excel.

Ví dụ bạn cần lấy giá trị phần nguyên của giá trị 5.7 trong ô C3. Bạn hãy tiến hành nhập công thức =INT(C3) và kết quả sẽ trả về là 5.

Một phép chia.

Ví dụ bạn cần lấy giá trị phần nguyên của phép chia giữa 2 ô là B3 và ô C3. Bạn hãy tiến hành nhập công thức =INT(B3/C3) và kết quả sẽ trả về là 1.

Hàm INT dùng trong việc kiểm tra số ngày ở khách sạn

Trong một số trường hợp bạn cần kiểm tra số ngày ở khách sạn của khách trọ. Theo đó, ta sẽ lấy số ngày Check-out trừ đi số ngày Check-in.

Ví dụ dưới đây bạn nhập công thức =INT(D4-C4), trong đó D4 là số ngày Check-out và C4 là số ngày Check-in.

4. Cách làm tròn số của hàm INT

Cách làm tròn số của hàm INT:

  • Đối với số thập phân dương, hàm INT sẽ lấy phần nguyên của số đó. Ví dụ: =INT(7.2) bằng 7, =INT(8.9) bằng 8.
  • Đối với số thập phân âm, hàm INT sẽ làm tròn phần nguyên của số thập phân đó. Ví dụ: =INT(-4.2) bằng -5, =INT(-7.9) bằng -8.

 

Xem thêm: Hàm SUMIF trong Excel: cách sử dụng hàm SUMIF, có ví dụ cụ thể.

5. So sánh hàm INT và hàm QUOTIENT

Hai hàm INT và hàm QUOTIENT đều được sử dụng để lấy số nguyên tuy nhiên khi làm tròn số đối với số âm sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Như bảng trên, khi chia số A cho số B, với số B dương, ta thấy hai hàm này cho kết quả giống nhau khi A là số dương. Xét về độ chính xác ta thấy hàm INT sẽ có phần đúng hơn, trong khi hàm QUOTIENT chỉ lấy phần nguyên trước dấu phẩy.

Chính vì thế, tùy vào từng trường hợp mà bạn cần ứng dụng công thức sao cho phù hợp nhưng bạn cần phải phân biết được chính xác 2 hàm này.

Trên đây là bài viết chia sẻ cho bạn cách dùng hàm INT trong Excel. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc hiểu và sử dụng hàm INT cho công việc của mình.