Tag: ham INT

Hàm INT Và Hàm…

Để tách phần nguyên của 1 số, hay để tìm phần nguyên của phép chia, chúng ta có thể…

Hàm INT Trong Excel:…

Khi sử dụng Excel, trong một số trường hợp bạn sẽ cần lấy phần số nguyên để thuận tiện…