Hàm ROUND Trong Excel: Cách Sử Dụng Hàm ROUND, Có Ví Dụ Cụ Thể

Rate this post

Hàm ROUND trong Excel là một trong những hàm phổ biến được áp dụng để làm tròn số khi bạn thực hiện tính toán các kết quả trung bình. Hãy để Office Whyvn hướng dẫn cách dùng Hàm ROUND trong Excel để làm tròn số chỉ định nhé!

Ví dụ trong bài được thực hiện trên phiên bản Excel 2019, bạn có thể áp dụng tương tự trên các phiên bản Excel khác như: 2007, 2010, 2013, 2016, 2017 và Microsoft Excel 365.

1. Công thức hàm ROUND

Hàm ROUND là hàm làm tròn số thập phân, những số nằm sau dấu chấm hoặc dấu phẩy (tùy cấu hình Excel của bạn). Dùng để làm tròn kết quả tính trung bình.

Hàm ROUND có cấu trúc như sau: =ROUND(Number, Num_digits)

Trong đó:

 • Number: Số mà bạn muốn làm tròn.
 • Num_digits: Số chữ số mà bạn muốn làm tròn.

Lưu ý:

 • Nếu Num_digits dương, số sẽ được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.
 • Nếu Num_digits bằng 0, số sẽ được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 • Nếu Num_digits âm, số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

2. Ví dụ hàm ROUND

Đặt trường hợp ta có một list nhu cầu sau:

 • Làm tròn 8.15 tới một vị trí thập phân.
 • Làm tròn 8.149 tới một vị trí thập phân.
 • Làm tròn -9.475 tới hai vị trí thập phân.
 • Làm tròn 51.256 đến một vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân.
 • Làm tròn 500.5 về bội số gần nhất của 1000.
 • Làm tròn -50.55 về bội số gần nhất của 100.
 • Làm tròn 4.98 về bội số gần nhất của 10.

 

Để việc dùng hàm tính toán được thuận tiện nhất, bạn đưa dữ liệu vào bảng tính Excel:

Bảng chứa dữ liệu cần thao tác:

 • Làm tròn 8.15 tới một vị trí thập phân: Bạn nhập =ROUND(8.15,1)
 • Làm tròn 8.149 tới một vị trí thập phân: Bạn nhập =ROUND(8.149,1)
 • Làm tròn -9.475 tới hai vị trí thập phân: Bạn nhập =ROUND(-9.475,2)
 • Làm tròn 51.256 đến một vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân: Bạn nhập =ROUND(51.256,-1)
 • Làm tròn 500.5 về bội số gần nhất của 1000 : Bạn nhập =ROUND(500.5,-3)
 • Làm tròn -50.55 về bội số gần nhất của 100: Bạn nhập =ROUND(-50.55,-2)
 • Làm tròn 4.98 về bội số gần nhất của 10: Bạn nhập =ROUND(4.98,-1)

 

Kết quả như sau:

Có thể thấy những số dưới 5 sẽ được làm tròn xuống, còn từ 5 trở lên sẽ được làm tròn lên:

 • 8.15 được làm tròn đến 1 vị trí thập phân là 8.2.
 • 8.149 được làm tròn đến 1 vị trí thập phân là 8.1.
 • -9.475 được làm tròn đến 2 vị trí thập phân là -9.48.
 • 51.256 được làm tròn đến một vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân là 50.
 • 500.5 được làm tròn về bội số gần nhất của 1000 là 1000.
 • -50.55 được làm tròn về bội số gần nhất của 100 là -100.
 • 4.98 được làm tròn về bội số gần nhất của 10 là 0.

3. Một số hàm liên quan đến hàm ROUND

Hãy cùng xem qua một số hàm liên quan đến hàm ROUND dưới đây:

Hàm ROUNDUP

Hàm ROUNDUP dùng để làm tròn một số lên, ra xa số 0.

Hàm ROUNDUP có cấu trúc như sau: =ROUNDUP(Number, Num_digits)

Trong đó:

 • Number: Số mà bạn muốn làm tròn lên.
 • Num_digits: Số chữ số mà bạn muốn làm tròn tới số đó.

 

Có thể thấy tất cả những vị trí bạn muốn làm tròn đều được làm tròn lên:

 • 6.1 được làm tròn lên, đến 0 vị trí thập phân là 7 chứ không phải 6.
 • 2.9 được làm tròn lên, đến 0 vị trí thập phân là 3.
 • 5.15159 được làm tròn lên, đến 3 vị trí thập phân là 5.152.

Hàm ROUNDDOWN

Hàm ROUNDDOWN dùng để làm tròn một số xuống, tiến gần đến 0.

Hàm ROUNDDOWN có cấu trúc như sau: =ROUNDDOWN(Number, Num_digits)

Trong đó:

 • Number: Số mà bạn muốn làm tròn xuống.
 • Num_digits: Số chữ số mà bạn muốn làm tròn tới số đó.

 

Có thể thấy tất cả những vị trí bạn muốn làm tròn đều được làm tròn xuống:

 • 6.1 được làm tròn xuống, đến 0 vị trí thập phân là 6 chứ không phải 7.
 • 2.9 được làm tròn xuống, đến 0 vị trí thập phân là 2 chứ không phải 3.
 • 5.15159 được làm tròn xuống, đến 3 vị trí thập phân là 5.151.

Hàm MROUND

Hàm MROUND dùng để làm tròn đến bội số của số khác.

Hàm MROUND có cấu trúc như sau: =MROUND(Number, Multiple)

Trong đó:

 • Number: Số mà bạn muốn làm tròn.
 • Multiple: Số mà bạn muốn làm tròn số tới bội số của nó.

 

Có thể thấy tất cả các số đều được làm tròn thành bội số so với số mà bạn mong muốn:

 • Làm tròn 8 về bội số gần nhất của 3 là 9 (9 là bội số của 3).
 • Làm tròn -8 về bội số gần nhất của -3 là -9 (-9 là bội số của -3).
 • Làm tròn 3.7 về bội số gần nhất của 0.2 là 3.8.

 

Trên đây là một số ví dụ về hàm ROUND để làm tròn số chỉ định trong Excel. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc hiểu và sử dụng hàm ROUND cho công việc của mình.