Hàm IF Và Hàm AND/OR Trong Excel: Cách Kết Hợp Hai Hàm Chi Tiết

Rate this post

Trong thực tế khi làm việc với bảng dữ liệu bạn thường so sánh các đối tượng với nhau để đưa ra các thống kê chính xác. Vậy nếu hàm IF kết hợp hàm AND/OR trong Excel sẽ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Bài viết này đang thực hiện các thao tác hướng dẫn trên phiên bản Microsoft Excel 2016

1. Hàm IF kết hợp hàm AND/OR trong Excel

1.1. Công thức hàm AND, cách kết hợp hàm AND và Hàm IF

  • Công thức:

= AND(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2; …])
Trong đó:

biểu_thức_logic1: Biểu thức hay tham chiếu đến một ô có chứa biểu thức đại diện cho giá trị logic nào đó.

[biểu_thức_logic2;…] (không bắt buộc): Biểu thức hay tham chiếu bổ sung đến một ô có chứa biểu thức đại diện cho giá trị logic nào đó.

– Hàm AND dùng để kiểm tra các biểu thức logic 1, biểu thức logic 2,… có cùng đúng không. Nếu đúng sẽ trả về TRUE. Nếu 1 trong các biểu thức logic sai hoặc tất cả đều sai sẽ trả về FALSE.

  • Ví dụ hàm IF kết hợp với hàm AND

Cho bảng dữ liệu gồm các trường MÃ SP, SẢN PHẨM, HỆ ĐIỀU HÀNH, HÃNG, GIÁ BÁN, MỨC GIÁ, LOẠI HÀNG, GIẢM GIÁ.

Yêu cầuXác định mức giá của sản phẩm trong các trường hợp sau:

+ Giá bán dưới 10 triệu.

+ Giá bán từ 10 triệu đến 30 triệu.

+ Giá bán trên 30 triệu.

– Công thức:

=IF(AND(E2 >= 10000000;30000000 >= E2);”Từ 10-30 triệu”;IF(E2 > 30000000;”Trên 30 triệu”;”Dưới 10 triệu”))

– Ý nghĩa: Xác định mức giá của sản phẩm dựa vào giá bán.

– Giải thích: Nếu giá bán lớn hơn hoặc bằng 10000000 và nhỏ hơn hoặc bằng 30000000 thì trả về chuỗi “Từ 10-30 triệu”. Nếu giá bán lớn hơn 30000000 thì trả về chuỗi “Trên 30 triệu”. Còn lại là “Dưới 10 triệu”.

Ví dụ hàm IF kết hợp với hàm AND

Ví dụ hàm IF kết hợp với hàm AND

1.2. Công thức hàm OR, cách kết hợp hàm OR với hàm IF

  • Công thức:

= OR(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2; …])

Trong đó:

biểu_thức_logic1: Biểu thức hay tham chiếu đến một ô có chứa biểu thức đại diện cho giá trị logic nào đó.

[biểu_thức_logic2;…] (không bắt buộc): Biểu thức hay tham chiếu bổ sung đến một ô có chứa biểu thức đại diện cho giá trị logic nào đó.

– Hàm OR dùng để kiểm tra các biểu thức logic 1, biểu thức logic 2,… có đúng không. Nếu 1 hoặc nhiều biểu thức logic đúng sẽ trả về TRUE. Nếu tất cả đều sai sẽ trả về FALSE.

  • Ví dụ hàm IF kết hợp với hàm OR

Chúng ta sẽ sử dụng lại bảng dữ liệu trên để thực hiện hàm IF với hàm OR.

Yêu cầu: Giả định laptop có hệ điều hành là Windows, điện thoại có hệ điều hành là Android và iOS. Xác định loại hàng là laptop hay điện thoại.

– Công thức:

=IF(OR(C2=”Android”;C2=”iOS”);”Điện thoại”;”Laptop”)

– Ý nghĩa: Xác định loại hàng là laptop hay điện thoại dựa vào hệ điều hành.

– Giải thích: Nếu hệ điều hành là Android hoặc iOS thì loại hàng là điện thoại. Còn lại loại hàng là laptop.

Ví dụ hàm IF kết hợp với hàm OR

Ví dụ hàm IF kết hợp với hàm OR

  • Ví dụ hàm IF kết hợp với hàm AND, OR

Vẫn bảng dữ liệu trên để thực hiện kết hợp hàm IF với cả hai hàm AND và OR.

Yêu cầu: Giảm giá 10% giá bán cho điện thoại Oppo có mức giá dưới 10 triệu và iPhone có mức giá dưới 20 triệu. Các sản phẩm còn lại giảm giá 20% giá bán.

– Công thức:

=IF(OR(AND(D2=”Oppo”;10000000>E2);AND(D2=”iPhone”;20000000>E2));E2*10%;E2*20%)

– Ý nghĩa: Giảm giá 10% giá bán cho điện thoại Oppo có mức giá dưới 10 triệu và iPhone có mức giá dưới 20 triệu. Các sản phẩm còn lại giảm giá 20% giá bán.

– Giải thích: Nếu hãng điện thoại Oppo có giá bán dưới 10000000 hoặc iPhone có giá bán dưới 20000000 thì giảm 10% giá bán. Các sản phẩm còn lại giảm 20% giá bán.

Ví dụ hàm IF kết hợp với hàm AND, OR

Ví dụ hàm IF kết hợp với hàm AND, OR

2. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm IF và hàm AND/OR

2.1. Lỗi #NAME?

Lỗi #NAME? xuất hiện do bạn đã nhập sai tên hàm.

Cách khắc phục: Nhìn vào hình dưới đây ta thấy hàm OR đã bị viết sai chính tả. Do vậy, sửa “Orr” thành “OR”.

Lỗi #NAME?

Lỗi #NAME?

2.2. Lỗi #ERROR!

Lỗi #ERROR! xuất hiện do bạn đã nhập sai cú pháp của hàm.

Cách khắc phục: Nhìn vào công thức trong hình ta thấy do trong hàm đã nhập sai dấu chấm phẩy ngăn cách giữa các đối số trong hàm OR. Sửa lại dấu phẩy (,) thành dấu chấm phẩy (;).

Lỗi #ERROR

Lỗi #ERROR

2.3. Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! xuất hiện do không tìm thấy giá trị.

Cách khắc phục: trong hàm AND ta thấy do không xác định được giá trị mảng nên đã xuất hiện lỗi. Sửa lại chọn mảng thành chọn ô.

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE!

2.4. Lỗi #N/A

Lỗi #N/A xuất hiện do bạn đã khai báo thiếu đối số.

Cách khắc phục: Hàm IF có 3 đối số nhưng trong hình chỉ khai báo 1 đối số. Chính vì vậy, bạn hãy bổ sung các đối số còn lại.

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A

3. Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm AND/OR

Lưu ý sử dụng hàm IF khi bỏ trống giá trị trả về

Trong hàm IF nếu bạn không cho đối số thứ 3 trả về bất kỳ kết quả nào thì khi biểu thức điều kiện sai hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Ví dụ:

– IF(2>1; “Đúng”). Hàm IF sẽ kiểm tra liệu rằng 1 có nhỏ hơn 2 không, sau đó trả về giá trị “Đúng”.

– IF(1>2; “Đúng”). Hàm IF sẽ kiểm tra liệu rằng 1 có lớn hơn 2 không, sau đó trả về giá trị FALSE. Do biểu thức điều kiện trả về giá trị sai nhưng hàm không khai báo đối số thứ 3 là giá_trị_nếu_sai.

Hàm IF không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Hàm IF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường khi bạn nhập. Ví dụ: IF=if.

4. Một số câu hỏi liên quan đến hàm IF và hàm AND/OR

Khi nào nên sử dụng hàm IF kết hợp với hàm AND/OR?

Trả lời:

– Kết hợp hàm IF với hàm AND trong trường hợp bạn muốn nhiều điều kiện xảy ra cùng một lúc. Như ví dụ ở Mục 2 bạn sẽ thấy rằng chúng ta muốn tìm một giá trị cùng nhỏ hơn giá trị này nhưng lớn hơn giá trị kia.

– Kết hợp hàm IF với hàm OR trong trường hợp bạn muốn một trong các điều kiện xảy ra ở một vị trí ô nào đó. Như ví dụ ở Mục 2 bạn sẽ thấy rằng chúng ta muốn xét điều kiện để tìm xem trong ô đó có 1 trong 2 chuỗi đó không.

Trên đây là cách dùng hàm IF kết hợp với hàm AND/OR trong Excel. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bạn cần. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công nhé!