Tag: timeline ppt

PowerPoint Office TimeLine: Điều…

Có nhiều người không biết rằng, để kiểm soát được thời gian thuyết trình, trong PowerPoint cũng có sẵn…