Tag: Ruler trong word

Hiển Thị Ruler, Thanh…

Chắc hẳn khi sử dụng Word để soạn thảo văn bản thì ai cũng sẽ biết đến thanh thước…