Tag: Drop Cap trong Word

Tạo Chữ Cái To…

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã bắt gặp những chữ cái lớn hay còn gọi là Drop…