Tag: cach dieu chinh thoi gian tren PowerPoint

PowerPoint Office TimeLine: Điều…

Có nhiều người không biết rằng, để kiểm soát được thời gian thuyết trình, trong PowerPoint cũng có sẵn…