Lỗi #VALUE Khi Dùng Hàm FIND Và Hàm SEARCH Trong Excel

Rate this post

Mố số nguyên nhân có thể gây ra lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm FIND hoặc SEARCH trong Excel. Để khắc phục lỗi trong Excel, mời các bạn theo dõi bài viết sau đây của Admin Edu

Hướng dẫn được thực hiện trên laptop hệ điều hành Windows 10 với phiên bản Excel 2013. Bạn cũng có thể thực hiện tương tự trên các sản phẩm Excel 2007, 2010, 2013, 2019 và trên các dòng laptop có cùng hệ điều hành hay dòng MacOS có cùng thao tác khác.

1. Giới thiệu sơ lược về hàm FIND và hàm SEARCH

1.1. Hàm FIND trong Excel

Hàm FIND trong Excel là hàm dò tìm ký tự trong excel được sử dụng để trả lại vị trí của một ký tự hay chuỗi phụ trong một chuỗi văn bản.

Cú pháp của hàm Find như sau:

FIND (find_text, within_text, [start_num])

1.2. Hàm SEARCH trong Excel

Hàm SEARCH trong Excel rất giống với hàm FIND ở chỗ nó cũng trả về vị trí của một chuỗi phụ trong một chuỗi văn bản.

Cú pháp và các đối số cũng tương tự như FIND:

SEARCH (find_text, within_text, [start_num])

2. Chuỗi cần tìm không được tìm thấy

Hàm Find và Search đều là 2 hàm tìm kiếm kí tự trong 1 chuỗi kí tự khác trong Excel, vì vậy khi chuỗi kí tự cần tìm không thể được tìm thấy trong chuỗi đang tìm sẽ gây ra lỗi #VALUE!

Ví dụ: tìm Word trong chuỗi “Học Excel Online”:

=FIND(“Word”, “Admin Edu”,1)

Kết quả của hàm trên sẽ trả về kết quả là #VALUE! bởi vì Word không có mặt trong chuỗi “Admin Edu”

3. Vị trí bắt đầu tìm kiếm bắt đầu từ số 0

Cú pháp của hàm FIND hoặc hàm SEARCH có tham số thứ 3 là vị trí bắt đầu tìm kiếm, mặc định thì tham số này có giá trị là 1 nếu chúng ta bỏ qua. Tuy nhiên nếu tham số này được gán cho giá trị bằng 0 thì kết quả trả về của hàm FIND hoặc SEARCH sẽ có giá trị là #VALUE!

Cách xử lý: bỏ qua việc gán giá trị cho tham số không bắt buộc này nếu không cần thiết

4. Vị trí bắt đầu tìm lớn hơn độ dài của chuỗi để tìm kiếm

Một ví dụ cho trường hợp này là công thức sau đây:

=FIND(“s”,”Functions and formulas”,25)

Tuy rằng trong chuỗi cần tìm có kí tự “s” nhưng kết quả của hàm FIND trả về vẫn là #VALUE! bởi vì tham số thứ 3 của hàm FIND – vị trí bắt đầu để tìm kiếm lớn hơn số kí tự của chuỗi “Functions and formulas”

Cách xử lý: Sửa lại tham số về vị trí bắt đầu tìm kiếm trong công thức cho phù hợp

Trên đây là những trường hợp và cách xử lý khi gặp lỗi #VALUE trong lúc dùng hàm FIND và SEARCH trong Excel. Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết. Chúc bạn thành công!