Tag: oxi

Tính Chất Của Oxi…

Oxi là nguyên tố hay còn được gọi là đơn chất phi kim Oxi. Đây là một kiến thức…