Tag: giải bài toán lớp 3

Bài Toán Gấp Hoặc…

Gấp một số lên hay giảm một số đi n lần có phương pháp giải tương tự nhau. Tuy…

Bài Tập Nhân Hai…

Trong chương trình lớp 3 việc tính phép nhân 2 chữ số được quan tâm nhiều. Cùng Admin.edu tìm…