Tag: gấp hoặc giảm đi một số nhiều lần

Bài Toán Gấp Hoặc…

Gấp một số lên hay giảm một số đi n lần có phương pháp giải tương tự nhau. Tuy…