Tag: Format Painter trong word

Sử Dụng Format Painter…

Giả sử bạn vừa hoàn thành xong tài liệu và đã tinh chỉnh để phần trình bày trông rất…