Tag: cong thuc thi hien tai tiep dien

Thì Hiện Tại Tiếp…

Là một trong 12 thì cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh, thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense) thường…