Tag: cau tuong thuat

Câu Tường Thuật (Reported…

Khi muốn thuật lại lời nói của ai đó, bạn sẽ cần dùng đến câu tường thuật. Trong tiếng…