Tag: cau truc would you mind

Cấu Trúc Would You…

Cấu trúc would you mind được sử dụng khi muốn yêu cầu, hỏi ý kiến hoặc đề nghị một…