Tag: cau truc to v

cấu trúc to + v

To + V Và…

Một dưới các hiện tượng ngữ pháp thường gặp dưới Tiếng Anh đó chính là dạng động từ đi…