Tag: cau truc remember

Cấu Trúc Remember Trong…

Trong tiếng Anh, mẫu cấu trúc có thể kết hợp đồng thời “to V” và “Ving” nhưng lại mang…