Tag: cau truc as well as

Cấu trúc as well as

As Well As Trong…

Cấu trúc as well as trong tiếng Anh được sử dụng rất phổ biến, có nghĩa là “cũng như”…