Tag: cach dung thi qua khu don

Thì Quá Khứ Đơn…

Thì quá khứ đơn (Past simple) là một trong những thì tiếng Anh căn bản quan trọng mà các…