Tag: cach dung object trong tieng anh

cấu trúc object

Cấu Trúc Object Trong…

Object vừa là một danh từ, vừa là một động từ trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nghĩa của hai…