Tag: cach dung it is necessary

cấu trúc it is necessary

It Is Necessary Trong…

Khi muốn thể hiện một việc hay một điều gì đó cần thiết, quan trọng, ta sẽ dùng cấu…