Tag: cach dung both and trong tieng anh

cấu trúc both and

Both And Trong Tiếng…

Khi đề cập đến 2 đối tượng chúng ta thường sử dụng liên từ “and”, tuy nhiên trong nhiều…