Tag: cach co dinh co trong excel

Cố Định Cột, Dòng…

Bạn khó chịu vì mỗi khi kéo chuột, các tiêu đề của trang tính trong Excel sẽ bị ẩn…