Tag: cach chuyen cau truc tiep sang gian tiep

Câu Tường Thuật (Reported…

Khi muốn thuật lại lời nói của ai đó, bạn sẽ cần dùng đến câu tường thuật. Trong tiếng…

Câu Trực Tiếp Và…

Có đến 70% đề bài thi tiếng Anh yêu cầu bạn chuyển từ câu trực tiếp thành câu gián…