Tag: bazơ

Tính Chất Hóa Học…

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với…

Axit – Bazơ –…

Chúng ta đã làm quen với một hợp chất vô cơ có tên là oxít. Trong các hợp chất…