Thì Tương Lai Gần Trong Tiếng Anh: Cấu Trúc, Cách Dùng Và Bài Tập

Thì tương lai gần dùng để diễn tả một kế hoạch, dự định cụ thể có tính toán trong tương lai không xa. Tuy nhiên, các hành động trong thì tương lai gần đều có kế hoạch, có mục đích, có dự định cụ thể. Hãy cùng Admin Edu tham khảo bài viết đây để rõ hơn về nó nhé