Tag: cach dung although

cấu trúc although

Cấu Trúc Although Trong…

Liên từ là phần ngữ pháp được bắt gặp khá nhiều trong các bài thi tiếng anh. Trong bài…

Although, Even Though, Though…

Although, Even though, Though và Even if là những cụm từ chúng ta gặp rất nhiều trong tiếng Anh.…