Chất – Vật Thể Và Kiến Thức Trọng Tâm Về Chất Và Vật Thể Lớp 8

Lý thuyết Hóa Học lớp 8 | Chất – Chất là gì, có những loại chất nào trong tự nhiên cấu tạo nên những loại vật thể phục vụ, đáp ứng nhu cầu trong sinh hoạt, đời sống của chúng ta

Chất vật thể chất

1. Chất là gì ?

Chất là một phạm trù rộng, bao quát để chỉ tính chất của vật thể mà chất đó cấu tạo nên vật thể tương ứng.

Tính chất ở đây chúng ta có thể hiểu vật thể gồm:
Tính chất Vật Lý: Tính tan hay không tan trong dung dịch và dung môi, Nhiệt độ nóng chảy, Nhiệt độ sôi, Độ dẫn điện, Khả năng dẫn nhiệt . . .
Tính chất Hóa Học của chất hay vật thể là quá trình chúng ta nghiên cứu, học môn Hóa Học xem chúng có thể biến đổi từ chất này thành chất khác được hay không.

2. Phân loại chất

Chất được phân loại thành 2 loại chất chủ yếu là Đơn chất và Hợp chất. Quá trình phân loại về chất như ở trên có được do chúng ta lấy nguồn gốc là những liên kết của các nguyên tố Hóa Học cấu thành nên chất đó do vậy:

2.1.Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố Hóa Học duy nhất

Ví dụ: Đơn chất kim loại (Na, K, Ba . . . ) Đơn chất phi kim ( P,Cl2, I2 . . .)

2.2.Hợp chất là những chất được cấu tạo từ 2 nguyên tố Hóa Học trở lên

Ví dụ hợp chất như H2O, NaCl, KOH . . .

Trong nước(H2O) là một chất được cấu thành nên chất từ 2 nguyên tố Hóa Học là [O] và [H]. Nước gồm có 2 nguyên tử Hidro[H] liên kết với 1 nguyên tở Oxy[O] bằng liên kết cộng Hóa Trị

Trong phân tử NaCl cũng tương tự như trong phân tử nước.

Cấu tạo 2 nguyên tố hóa học

Trong Kali Hidroxit (KOH) là một chất được cấu tạo nên bởi 3 nguyên tố Hóa Học là [K], [H] và [O] liên kết với nhau

3. Vật thể là gì ?

3.1.Định nghĩa Vật thể

Vật thể là một bộ phận được sinh ra, hợp thành từ vật chất để cụ thể hóa hơn những gì gọi là vật thể mà chúng ta quan sát được bằng mắt thường hoặc các phương tiện, dụng cụ hỗ trợ quan sát.

3.2. Phân loại vật thể gồm có Vật thể tự nhiên và Vật thể nhân tạo

Vật thể tự nhiên gồm con người, cây cỏ hoa lá cành, động vật . . . như vậy thì Vật thể tự nhiên bao gồm tất cả những gì mà tự nhiên tạo ra, chúng có sẵn trong tự nhiên mà không bị tác động dưới bàn tay của con người tạo nên vật thể đó.

Qua bài viết trên Admin edu chúng tôi mong rằng các bạn có những hiểu biết thêm về hóa học. Chúc các bạn học tập thật tốt nhé.