Bài Tập Nhân Số Với Một Chữ Số – Toán Lớp 4

Học tốt Toán 4, Bài tập Nhân với số một chữ số. Xin chào các bạn học sinh lớp 4 nhé, đến bây giờ khi tất cả chúng ta đã tính toán một cách thông thạo các phép nhân cơ bản rồi thì mình sẽ học một bài tổng quát nhất về phép nhân với số có 1 chữ số. Mời các em hãy cùng tìm hiểu với Admin.edu nhé.

 

A. Lý thuyết trọng tâm Bài: Nhân với số có một chữ số

1. Nhân số có 6 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ)

Ví dụ: 241324 × 2=?

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

 • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
 • 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
 • 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
 • 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
 • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
 • 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

Vậy 241324 × 2=482648

2. Nhân số có 6 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ)

Ví dụ: 136204 × 4=?

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

 • 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.
 • 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.
 • 4 nhân 2 bằng 8, viết 8.
 • 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
 • 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1.
 • 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.

Vậy  136204 × 4=544816.

B. Bài tập tự luyện cho học sinh

Câu 1:

Điền vào chỗ chấm : 165937 x 5=...

Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức:

A .10754 x 4 + 25998

B.18076 x 5 – 36754

C. 38657 + 12938 x 5

D. 91024 – 11920 x 6

Câu 3:

Có 3 xe chở gạo, biết trung bình mỗi xe chở được 8540 kg gạo. Hỏi cả 3 xe chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4:

Tìm b biết: 𝑏:9=8885410056

Câu 5:

Điền vào chỗ chấm : 87564 x 245600=....

Câu 6:

Tính:

a) 321475 + 423507 x 2

843275 – 123568 x 5

b) 1306 x 8 + 24573

609 x 9 – 4845

Đáp án cho bài tập tự làm

Câu 1:

– B

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái như đã học. Vậy nên ta được 165937 x 5 = 829685

Câu 2:

A. 10754 x 4 + 25998 = 69014

B. 18076 x 5 – 36754 = 53626

C. 38657 + 12938 x 5 = 103347

D. 91024 – 11920 x 6 = 19504

Vậy các số cần điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải là: 72605;116168

Câu 3:

– D

3 xe chở được số ki-lô-gam gạo là:

8540 x 3=25620 (kg)

Đáp số: 25620 kg gạo

Câu 4:

– D

Ta có:

𝑏:9=8885410056

𝑏:9=78798

𝑏=78798 x 9

𝑏=709182

Vậy ta chọn đáp án đúng là: 𝑏=709182

Câu 5:

– A

Ta có:

87564 x 245600

=17512845600

=129528

Vậy ta chọn đáp án đúng là: 129528

Câu 6:

a) 321475 + 423507 x 2

= 321475 + 847014 = 1168489

843275 – 123568 x 5

= 843275 – 617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573

= 10448 + 24573 = 35021

609 x 9 – 4845

= 5481 – 4845 = 636

Qua bài viết trên. Admin.edu mong rằng các em sẽ có thêm nhiều kiến thức về bài tập nhân số với một chữ số. Chúc các em học tập thật tốt nhé.