Bài Tập Nhân Hai Chữ Số Cho Một Chữ Số – Toán Lớp 3

Trong chương trình lớp 3 việc tính phép nhân 2 chữ số được quan tâm nhiều. Cùng Admin.edu tìm hiểu về bài tập nhân hai chữ số cho một chữ số được tổng hợp dưới bài viết sau nhé.

Bài Tập Nhân Hai Chữ Số Cho Một Chữ Số

 

Câu 1:

Bạn Lan làm phép nhân 26 với 4 như sau:

Bạn đặt tính thẳng cột và thực hiện phép nhân:

– 4 nhân 6 là 24, viết 4 nhớ 2.

– 2 thêm 2 là 4, 4 nhân 4 bằng 16, viết 16. Vậy kết quả của phép nhân là 164

Theo em, bạn làm như vậy Đúng hay Sai ?

Hướng dẫn:

Khi nhân 26 với 4 ta cần làm như sau:

– 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.

– 4 nhân 2 là 8, nhớ 2 là 10, viết 10.

Kết quả của phép nhân 26 × 4 = 104.

Vậy bạn Lan làm sai.

Câu 2:

Sắp xếp số và phép tính sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn:

Ta có:

13 × 6 = 78;

22 × 4 = 88

Vì 36 < 78 < 87 < 88 nên thứ tự sắp xếp từ bé đến lớn là: 36; 13×6; 87; 22×4.

Câu 3:

Một ngày có 24 giờ. Vậy 5 ngày sẽ có bao nhiêu giờ ?

A. 100 giờ

B. 200 giờ

C. 204 giờ

D. 120 giờ

Hướng dẫn:

5 ngày có số giờ là:

24 × 5 = 120 (giờ)

Đáp số: 120 giờ.

Câu 4:

Từ bộ ba số 5, 6, 30 và hai phép toán x và : em xây dựng được 4 phép tính.

Trong các phép tính tạo thành, có một phép tính là 6 : 5 = 30. Đúng hay sai?

 

Hướng dẫn:

Từ các số và phép tính đã cho, ta viết được 4 phép tính là:

5 × 6 = 30

6 × 5 = 30

30 : 5 = 6

30 : 6 = 5

Không có phép tính nào là 6 : 5 = 30 nên đáp án cần chọn là Sai.

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Hướng dẫn:

Vì 52 × 3 = 156 nên số cần điền vào chỗ trống là 156.

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hướng dẫn:

Vì 18 × 3 = 54 nên số cần điền vào chỗ trống là 54.

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một số khi nhân với 5 cũng bằng số đó nhân với 6.

Hướng dẫn:

Số cần tìm là số 0 vì 0 × 5 = 0 và 0 × 6 = 0.

Số cần điền vào chỗ trống là số 0.

Câu 8:

Quan sát yêu cầu trong hình mẫu:

Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành sơ đồ sau:

Hướng dẫn:

Vì 30 + 9 = 39 và 30 × 9 = 270.

Vậy hai số cần điền lần lượt là 39 và 270.

Câu 9:

Cho phép tính:

Trong phép tính trên, chữ số còn thiếu của thừa số thứ nhất là: ……..

Hướng dẫn:

Ta có:

– 5 × 5 = 25, viết 5 nhớ 2. Vậy chữ số hàng đơn vị của tích là 5.

– 5 ×5 = 25, thêm 2 bằng 27. Vậy chữ số hàng chục của thừa số thứ nhất là 5.

Vậy ta cần điền số 5 vào dấu 3 chấm

Câu 10:

Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện cách tính nhanh cho bài toán sau:

Hướng dẫn:

26 × 2 + 26 × 4

= 26 × (2 + 4)

= 26 × 6

= 156

Qua bài viết trên. Admin.edu mong rằng các em sẽ có thêm nhiều kiến thức về bài tập nhân hai chữ số cho một chữ số toán lớp 3. Chúc các em học tập thật tốt nhé.